Βασικός στόχος του ergo+ είναι η παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και προσιτών λύσεων στον τομέα των τοπογραφικών εφαρμογών, στις αδειοδοτικές διαδικασίες ιδιωτών και επιχειρήσεων και στην μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων.

Προτεραιότητα είναι η εναρμόνιση του εκάστοτε τεχνικού έργου με το φυσικό του περιβάλλον, η εξοικονόμηση ενέργειας και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, μέσω των σημερινών εργαλείων της οικολογικής δόμησης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού.