128716_1Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος αδειοδοτούνται από τον οικείο Δήμο στον οποίο υπάγονται. Η διαδικασία απαιτεί την συλλογή πολλών και διαφορετικών δικαιολογητικών από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (πυροσβεστική, δήμο, πολεοδομία, εφορία, υγειονομικό κ.α.) σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας της αδειοδότησης.

Το γραφείο ergo+ αναλαμβάνει την πλήρη περαίωση της διαδικασίας για λογαριασμό του πελάτη απαλλάσσοντας τον από την την ανάγκη της φυσικής παρουσίας αυτού στις δημόσιες υπηρεσίες και από όλες τις κουραστικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας στον πελάτη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.