Έκδοση αδειών δόμησηςαδειες δομησης

Στις σημερινές κατασκευές, κύριες προτεραιότητες είναι η εναρμόνιση του εκάστοτε τεχνικού έργου με το φυσικό του περιβάλλον, η εξοικονόμηση ενέργειας, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, και η αντισεισμική θωράκιση της οικοδομής.

Το τεχνικό γραφείο ergo+, αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την άρτια γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας αναλαμβάνει την πλήρη περαίωση μια οικοδομής, από την αρχική αρχιτεκτονική σύλληψη, τη έκδοση οικοδομικών αδειών, συγκροτώντας όλους τους απαραίτητους φακέλους και επιταχύνοντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την γρήγορη έκδοσή τους έως και την πλήρη κατασκευή του και ηλεκτροδότησή του, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.