Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου/ αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας είναι ουσιαστικά ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος που συνοδεύει την ιδιοκτησία και περιλαμβάνει την οικοδομική άδεια, τα σχέδια, τις δηλώσεις για ρύθμιση αυθαιρέτων, το Π.Ε.Α. κ.α.

Υποχρέωση για ΗΤΚ έχουν: νέα κτίρια που ανεγείρονται, παλαιότερα κτίρια που πρόκειται να μεταβιβαστούν, κτίρια που ρυθμίζονται ώστε να περαιωθεί η δήλωση της τακτοποίησης.