τακτοποιησηΤακτοποίηση Αυθαίρετων

Από τον Αύγουστο του 2013 είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του ν 4178/2013 αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων, και με την πληρωμή του αναλογούν προστίμου, αναστέλλεται για 30 χρόνια η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης.

Για να μπορέσει να υπαχθεί στη ρύθμιση ένα αυθαίρετο πρέπει να μην βρίσκεται σε δασική έκτασης, κοινόχρηστα τμήματα, αρχαιολογικούς χώρους, δημόσιο κτήμα, δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση, ζώνη παραλίας, αιγιαλό ή παλαιό αιγιαλό. κ.λ.π και να έχει κατασκευαστεί πριν την 28/7/2011.

 

Τα πλεονεκτήματα της υπαγωγής στη ρύθμιση είναι ότι :

  • Καθίσταται δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου καθώς σύμφωνα με τον ν 4178/2013 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
  • Δεν αναζητούνται αναδρομικές εισφορές στο ΙΚΑ, δημοτικά τέλη, φόροι, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα ή άλλα τέλη.
  • Δεν υπάρχει ετήσιο πρόστιμο διατήρησης.
  • Αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης.
  • Το κόστος της τακτοποίησης συμψηφίζεται με τυχόν ήδη καταβληθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης που έχουν πληρωθεί για το ακίνητο.
  • Γίνεται ρύθμιση του αυθαιρέτου με πρόστιμο πολύ μικρότερο από τα πρόστιμα διατήρησης και ανέγερσης που ίσχυαν μέχρι σήμερα.
  • Σε περίπτωση που κριθεί κάποιο κτίσμα αυθαίρετο και δεν έχει υπαχθεί στον ν 4178/2013, οι ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων προβλέπουν υπέρογκα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

 

Το τεχνικό γραφείο ergo+, μπορεί να αναλάβει μετά από αυτοψία στο χώρο σας τον υπολογισμό του προστίμου και την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας, με αξιοπιστία, ταχύτητα και εχεμύθεια.