Το τεχνικό γραφείο ergo+ στελεχώνεται από τους:

  • Ζαχαρόπουλο Παντελή, διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Ενεργειακό επιθεωρητή
  • Σούλη Σπύρο, διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Ενεργειακό επιθεωρητή
  • Πρινόπουλο Σαράντη, Τοπογράφο Μηχανικό τ.ε. , Μεσίτη ακινήτων
  • Φραγκανδρέα Διονύση, διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc Διοίκηση επιχειρήσεων – Διοίκηση ολικής ποιότητας

Παράλληλα διαθέτει δίκτυο εξωτερικών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών, στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.