Τοπογραφικές μελέτεςτοπογραφικες μελετες

H τοπογραφική μελέτη αποτελεί το πρώτο και ίσως σημαντικότερο στάδιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε έργου υποδομής.

Έτσι το τεχνικό γραφείο ergo+ , δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άρτια κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση, ενώ διαθέτει και αναβαθμίζει διαρκώς τον εξοπλισμό του με τα πιο σύγχρονα τοπογραφικά όργανα (total station, γεωδαιτικά GPS, αποστασιόμετρα laser), ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε έργου στον μέγιστο βαθμό.

Βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη χρήση της τεχνολογίας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ιδιώτες, δημόσιους φορείς, εργολήπτες, κατασκευαστικές εταιρίες – εργοτάξια και συνάδελφους μηχανικούς.

Αναλυτικότερα παρέχουμε

Τοπογραφικά διαγράμματα για:

 • Συμβολαιογραφικές πράξεις (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αποδοχή κληρονομιάς)
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας
 • Έλεγχο αρτιότητας – οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Σύσταση οριζόντιας – κάθετης συνιδιοκτησίας
 • Πράξη χαρακτηρισμού από το δασαρχείο
 • Καθορισμό γραμμής αιγιαλού και παραλίας
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Πράξη αναλογισμού, προσκύρωσης, τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων
 • Εντοπισμό οικοπέδων – αγροτεμαχίων

τοπογραφικες μελετες2Αποτυπώσεις

Με την αποτύπωση επιτυγχάνουμε την απεικόνιση της γήινης επιφάνειας και τις παρεμβάσεις που έχει κάνει ο άνθρωπος σε αυτήν. Αυτό γίνεται με τον υπολογισμό των συντεταγμένων των σημείων, υλοποιημένων και μη, σε εξαρτημένο ή ανεξάρτητο δίκτυο και έτσι επιτυγχάνεται η πλήρης απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης. Οι αποτυπώσεις που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων αστικών και αγροτικών περιοχών και δικτύων (οδικού, σιδηροδρομικού, οπτικών ινών, κλπ)
 • Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων (κατόψεις, όψεις, τομές)
 • Αποτυπώσεις για πράξεις εφαρμογής και κτηματογράφησεις
 • Αποτυπώσεις μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και διατηρητέων κτιρίων
 • Υψομετρικές μελέτες, χωροσταθμήσεις, ισοϋψείς καμπύλες, τρισδιάστατη απεικόνιση του εδάφους, ψηφιακό μοντέλο εδάφους
 • Υπολογισμός όγκων

Χαράξεις – Οριοθετήσεις

 • Οριοθετήσεις γραμμών αιγιαλού και παραλίας
 • Οριοθετήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων αναδασμών – διανομών
 • Χαράξεις τεχνικών έργων (οδοποιία, κτίρια, εκσκαφές, θεμέλια κλπ)
 • Χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, διανομής, κατάτμησης